معماری

درد شانه در شناگران

شايع ترين اسیب های ورزش شنا

آسیب های بدن شناگران

علت كمر درد در برخي شناگران,علت درد شانه در شناگران, پيشگيري از درد شانه در شناگران و …   آسيب هاي شنا اغلب از نوع آسيب هاي مزمن مي باشند و مكانيسم ايجاد آنها ربه علت استفاده بيش از حد عضو و حركات تكرار مي باشد . شايعترين نو آسيب در شناگران حرفه اي ، درد تشانه به علت حركات …

ادامه نوشته »