معماری

درمان

پائین آوردن فشار خون با گیاهان داروئی (روش های ساده کاهش فشار خون)

پائین آوردن فشار خون

فشار خون بالا و راههای پائین آوردن آن.کار پشت‌‌میزی، سخت و پراسترس شبانه می‌تواند شما را حتی بدون داشتن سابقه خانوادگی گرفتار فشارخون بالا و عوارض آن کند. اگر شما هم در یکی از مشاغلی که این شرایط را دارد کار می‌کنید، برای پایین آوردن این خطر باید از همین امروز راه‌هایی که در ادامه می‌آوریم را امتحان کنید. یادتان …

ادامه نوشته »

درمان دیابت با عمل جراحی کاهش وزن

برﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ۶۰ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻟﻨﺴﺖ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ، ﻫﯿﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻭ ﯾﺎ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ، ﻋﻼﺋﻢ ﺩﯾﺎﺑﺖ ﺩﻭ ﺭﺍ، ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . …

ادامه نوشته »

اسم دختر ایرانی با حرف د ، ذ ، ر ، ز ،ژ

اسامی دخترانه

اسم دختر ایرانی با حرف د : دُخمل : از نام های برگزیده دراج : نام پرنده‌ای است دُرافشان : روشن، تابان ، شیرین سخن درخشان : درخشنده، روشنایی دهنده دُردانه : دانه در، مروارید بزرگ درسا : از نام های برگزیده درمان : چاره دِرمنَه : گیاهی خوشبو دُرنا : نام پرنده ای است دریا : از نام های …

ادامه نوشته »