پارسیان لب

درمان استرس

چرا بعضی شغل‌ها استرس‌آورند؟انسان‌ها برای درآمدزایی و تامین برخی نیازهای خود به کار اشتغال می‌ورزند و کسب درآمد، فعالیت هدفمند جسمی و روانی، ایجاد...

ایجاد استرس مراحلی دارد که با شناخت این مراحل می توان از پیدایش استرس جلوگیری کرد. اعلام خبر تبديل به اعلام خطر در مغز تفسير توسط هيپوتالاموس اخطار...
error: Content is protected !!