پارسیان لب

درمان جوش پشت سر

در مورد جوش‌های کف‌ سر باید به چند نکته توجه کرد: ۱) در سنین مدرسه و سربازی ممکن است دلیل خارش سر و بروز جوش...
error: Content is protected !!