پارسیان لب

درمان خون مردگی زیر چشم در اثر ضربه

می‌توان بعد از هر آسیب موضعی، از یخ برای سرد نگه‌داشتن موضع استفاده کرد تا به حجم خونمردگی اضافه نشود و جلوی خونریزی زیرپوستی...
error: Content is protected !!