پارسیان لب

درمان درد سنگ کلیه

سنگ های کلیوی رسوبات سختی هستند که در داخل کلیه ها و از نمک های اسیدی و املاح ساخته می شوند. علل ایجاد سنگ های...
error: Content is protected !!