معماری

درمان سوزن سوزن شدن پا

علت و درمان گزگز و سوزن سوزن شدن دست و پا

سوزن سوزن شدن پا

راه درمان سوزن سوزن شدن و گزگز شدن دست و پا،دلایل سوزن سوزن و گزگز شدن پا و درمان های خانگی و دارویی ان در زیر پوست گیرنده های بسیار ریزی وجود دارند که به لمس و فشار حساس هستند و تحریک آنها موجب تولید جریان خفیفی از الکتریسیته میشود. این جریان الکتریکی توسط رشته های بسیار باریکی به نام …

ادامه نوشته »