پارسیان لب

درمان طاعون

طاعون بیماری طاعون یک بیماری واگیردار است که عامل آن باسیل یرسینیا پستیس(Yersinia pestis) است. این باسیل در سال ۱۸۹۴، پس از سال‌ها پژوهش، توسطالکساندر یرسین کشف شد. این بیماری...
error: Content is protected !!