معماری

درمان عفونت چشم نوزادان

ترشحات و عفونت چشم (دلیل و درمان)

ترشح و عفونت چشم

ترشحات و عفونت چشم،دلیل و درمان عفونت های چشمی،ترشحات چشم بخشی از سیستم دفاعی بدن و درواقع یک علامت هشداردهنده است. ترشحات زردرنگ در گوشه داخلی چشم (قی چشم) به‌خودی‌خود به چشم آسیب نمی‌رساند بلکه علامتی هشداردهنده درباره بیماری‌های چشمی است. قی کردن چشم که معمولاً با خارش‌ و سوزش‌ و ترشحات‌ غلیظ همراه است، ممکن است قشری‌ روی‌ چشم‌ …

ادامه نوشته »