معماری

درمان عقرب گزیدگی

عقرب

عقرب کشنده

عقرب،زهر عقرب،خطرناکترین غقرب ها و تصاویر عقرب های مختلف،درمان غقرب گزیدگی و کشنده ترین عقرب ها کژدم یا عقرب و یا دراز دم نام یکی از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان است که دارای ۸ پا و نیشی با زهر کشنده می‌باشد. نیش عقرب در نوک دم آن قرار دارد. عقرب‌ها شب‌ها به آرامی به فعالیت‌های زیستی خود می‌پردازند و بیشتر …

ادامه نوشته »