پارسیان لب

درمان و داروی سرطان مری

سرطان مری، در لوله‌ای طویل و توخالی به نام مری، که گلو را به معده متصل می‌کند، ایجاد می‌شود. مری غذای بلع شده را...
error: Content is protected !!