پارسیان لب

درمان پائین بودن استروزن

استروژن یکی از دو هورمون بسیار مهم در بدن خانم هاست. این هورمون نه تنها مسئول عملکرد طبیعی بدن یک زن است، بلکه در...
error: Content is protected !!