پارسیان لب

درمان پنومونیه

بیماریهای پنومونیه ،چند نوع باکتری و ویروس باعث ایجاد بیماری پنومونیه می شوند : استرپتوکوک (استرپتوکوکوس) پنومونیه یا پنوموکوک(به انگلیسی: pneumococcus)، دیپلوکوک گرم مثبت به...
error: Content is protected !!