معماری

درمان گوش بل بلی

گوش‌ برجسته (دلیل،درمان)

دلیل و درمان گوش های برجسته

گوش برجسته مشکلی شایع در ناهنجاری‌های گوش است که از طریق توارث به کودک می‌رسد. در قدیم والدین منتظر می‌ماندند تا کودک بزرگ‌تر شود تا با جراحی مشکل گوش را برطرف کنند ولی امروزه دیگر منتظر نمی‌مانند. درمان گوش برجسته این ناهنجاری از همان بدو تولد مشخص است و خانواده به محض اینکه متوجه برجستگی بیش از حد گوش در …

ادامه نوشته »