پارسیان لب

دلیل دیابت سگ

سگ ها یی که دارای بیماری دیابت هستند علایمی از ضعف ، تشنگی مفرط ، کاهش سریع وزن ، بیحالی و گاهی دردهای شکمی...
error: Content is protected !!