معماری

دندان کشیدن

کشیدن ۲۳۲ دندان نوجوان هندی

دندان

پزشکان هندی در یک عمل جراحی هفت ساعته ۲۳۲ دندان را از دهان یک پسر هندی بیرون آوردند.   «آشیک گاوای» ۱۷ ساله از «بولدهانا» (Buldhana) واقع در مرکز هند به یک بیماری نادر ژنتیکی به نام «complex odontoma» مبتلا بود. این پسر مدت یک سال و نیم قبل از ترک روستای خود برای معالجه از درد شدیدی در فک …

ادامه نوشته »