معماری

دوران شیردهی

دوران شیردهی و زخم سینه مربوط به این دوره

کاهش درد سینه

  ممکن است خانم شیرده دردی زودگذر را هنگام شیردهی در سینه های خود احساس کند. در حقیقت رفلکس جهشی شیر توسط هورمونی به نام اکسیتوسین تنظیم می شود. این هورمون سلولهای ماهیچه سینه را تحریک می کند تا به شیر برای خارج شدن فشار وارد شود. اکسیتوسین هر زمان که نوزاد در چند روز اول پس از تولد غذا …

ادامه نوشته »