معماری

دیواره کیسه آمنیوتیک

آیا کم بودن مایع آمنیوتیک روی جنین اثر می گذارد

مایع آمنیوتیک

  در طول بارداری، جنین در حال رشد در داخل یک کیسه که حاوی مایعی به نام آمنیوتیک بوده و در داخل رحم قرار دارد در آغوش کشیده می شود.  دیواره کیسه آمنیوتیک از دو عضو تشکیل شده است: کوریون و آمنیون یا همان پرده دور جنین. این دو عضو، جنین را در داخل کیسه مایع آمنیوتیک، با اطمینان خاطر …

ادامه نوشته »