پارسیان لب

دیواره کیسه آمنیوتیک

  در طول بارداری، جنین در حال رشد در داخل یک کیسه که حاوی مایعی به نام آمنیوتیک بوده و در داخل رحم قرار دارد...
error: Content is protected !!