پارسیان لب

دی اکسید کربن

برخی از محققان گیاه شناسی آمریکا می گویند: کیفیت غذایی محصولات کشاورزی با افزایش سطح دی اکسید کربن در هوا کاهش می یابد.   به گزارش...
error: Content is protected !!