معماری

ذخیره‌سازی و نگهداری نمونه خون

نگهداری انواع میوه ها و سبزیجات،جلوگیری از فاسد شدن میوه ها و سبزیجات

نگهداری میوه  ها و سبزیجات

نگهداری میو ها و مواد غذایی موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد زیرا باید برای هریک از این اقلام یک روش شستشو و قراردادن در یخچال را انتخاب کرد که درصورت به کاربردن کمی تغییر، می توان تازه ماندن آنها را طولانی تر کرد. میوه‌‌ها و سبزی‌‌ها از مهم ترین بخش‌‌های هرم راهنمای غذایی هستند که …

ادامه نوشته »

روش‌های آزمایشگاهی و استاندارد‌های بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی

محاسبه SD و رسم نمودار کنترل کیفی آزمایش های انعقادی

رویکرد عملی در تشخیص آزمایشگاهی و ملکولی کمبود فاکتور سیزده خلاصه کمبود فاکتور سیزده، اختلالی خونریزی دهنده با شیوع بسیار پایین بوده که تخمین زده می‌شود شیوع آن حدود 1 نفر در هر 2 میلیون نفر باشد. تمامی آزمایش‌های معمول انعقادی مانند؛ زمان خونروی (BT)، زمان پروترومبین (PT)، زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده (APTT) و تعداد پلاکت در کمبود فاکتور …

ادامه نوشته »