پارسیان لب

رادیوگرافی مایل دست

دست مهمترین ابزار حرکتی است که انسان به توسط آن میتواند محیط اطرافش را تغییر دهد. دست هم میتواند برای کارهایی که نیاز به...
error: Content is protected !!