پارسیان لب

رحم دو شاخ نسبی

آیا بارداری با رحم دو شاخ امکان پذیر است؟در اینصورت بارداری در چه شرایطی سپری خواهد شد؟عوارض مربوط به این ناهنجاری مادرزادی چیست؟ امروزه به...
error: Content is protected !!