معماری

رحم يا زهدان

آناتومی دستگاه تناسلی زن

دستگاه تولید مثل زنان

دستگاه تناسلی زن : اعضای تناسلی زن به دو دسته تقسیم می شود . ۱- اعضای تناسلی داخلی ۲- اعضای تناسلی خارجی اعضای تناسلی داخلی زن : تخمدان : یکی از اعضای زوج بدن است . غده جنسی است که در ان سلول جنسی ماده رشد کرده و می رسد و هورمون جنسی ماده را ترشح می کند . تخمدانها …

ادامه نوشته »