معماری

رفع افتادگی پلک

جراحی پلک (نحوه،مراقبت قبل و بعد از عمل،خطرات و مزایا)

جراحی پلک

یکی از فوائد جراحی های زیبایی ایجاد حس اعتماد به نفس و جوانی است، و یکی از مهمترین اجزاء بدن در این رابطه چشمها هستند. از نظر زیباشناسی ، چشمها مهمترین جزء صورت هستند . چشمها نشاندهندهً سن فرد ومنعکس کننده حالت هیجانی وخلقی وی هستند ومتاسفانه چشمها وپلکها زودتر از سایر اجزای بدن علائم پیری را نشان میدهند . …

ادامه نوشته »