معماری

رفع گرفتگی عضلات در خواب

دلیل گرفتگی پا در خواب،درمان گرفتگی عضلات پا

گرفتگی پا در خواب

به چه دلیل پا در خواب می گیرد؟درمان گرفتگی عضلات پا در خواب آيا تا به حال براي شما اتفاق افتاده است كه نيمه هاي شب، يك مرتبه به دليل درد ناشي از گرفتگي عضلات پايتان از خواب بيدار شويد؟ گرفتگي عضلات در خواب اغلب به دليل عكس العمل ( reflex) بيش از حد عضلات است. وقتي شما در خواب …

ادامه نوشته »