پارسیان لب

رنگ موی خرمایی

● انواع رنگ مو ۱- رنگ مـوی موقتی: این رنگ تنها بروی کوتیکول مو قرار می گیرد و به کرتکس نفوذ نمیکند - با یک...
error: Content is protected !!