معماری

روشهای مختلف ترک اعتیاد

ترک اعتیاد

اعتیاد

سه روش متداول ترک اعتياد وجود دارد : 1- روش ترک اعتياد با قطع سريع مصرف مواد مخدر بدون استفاده از دارو 2- روش ترک اعتياد با قطع سريع مصرف مخدر و استفاده از دارو 3- روش ترک اعتياد سنتي با كاهش تدريجي مصرف مواد مخدر . -روش اول ترک اعتیاد در این روش ترک اعتیاد، بيمار به يك باره …

ادامه نوشته »