معماری

روش انجام تست پاپ اسمیر

شرایط لازم برای آزمایش پاپ اسمیر (روش انجام تست،گزارش نتیجه)

پاپ اسمیر

نیاز است که قبل از انجام تست پاپ اسمیر نکات زیر را مورد توجه قرار دهید: ۲ روز قبل از پاپ اسمیر شستشوی داخلی واژن انجام نشود. ۱ روز قبل از پاپ اسمیر نزدیکی صورت نگیرد ۱روز قبل از تست لکه بینی و خونریزی مشاهده نشود. ۱ هفته قبل از تست از کرم های درمانی واژن استفاده نشود. بهتر است …

ادامه نوشته »