پارسیان لب

روش سنتی تعیین جنسیت

تعیین جنسیت نوزاد,پسرزا شدن و دختر زا شدن,چگونه دختر یا پسر دار شویم,شیوه های تغییر جنسیت در زمان بارداری,چه کار کنیم و چی بخوریم...
error: Content is protected !!