پارسیان لب

روش نگهداری سلاژینلا مارتنسی

  سلاژينلا اپودا  -  MEADOW SPIKE-MOSS SELAGINELLA APODA : نام علمی   SELAGINELLACEAE  - سلاژينلاسه : خانواده شرق ایالات متحده و بخش هایی از شمال مکزیک : بومی منطقه علف بواسير,Spikemoss :...
error: Content is protected !!