معماری

روغن بادام

خطرات استفاده از روغن های گیاهی

Vegetable-oil

برخی از روغن های معطر در شرایط خاص می توانند مضر باشند. از این رو توجه به این مطلب بسیار ضروری است. این روغن ها بسیار غلیظ هستند و صرف طبیعی بودن به معنای این نیست که هیچ ضرری نیز نداشته باشند. استفاده نامناسب می تواند اثر معکوس داده و اثرات جانبی مخربی بر جای بگذارد. در اینجا به تعدادی …

ادامه نوشته »