معماری

زایشگاه ماهی

نحوه نگهداری و تکثیر ماهی گوپی

ماهی گوپی

نام : گوپی خانواده :poecilidane حد اکثر اندازه : 5 سانتی متر   همزیستی :سازگار با تمام ماهیان گیاه خوار   سطح شنا :میان آب   تغذیه :انواع غذاهای خشک   خصوصیات فیزیکوشیمیایی :دما 25درجه سانتی گراد – سختی آب 20 درجه –pH = 7   تاریخچه کشف : این ماهی در سال 1866 توسط Robert John Guppy  کشف شد …

ادامه نوشته »