معماری

زایمان بهتر

زایمان بهتر و راحت تر با ورزش های مناسب

ورزشهایی برای زایمان بهتر و راحت تر

    این تمرینها با افزایش قدرت و كشش عضلات موجب افزایش استقامت و توان ماهیچه های شما می شود كه در نتیجه قادر خواهید بود راحت تر از مراحل زایمان عبور كنید. برای اینكه وضعیت بدنی خود را در حالت مناسب نگه دارید، باید مجموعه ای از تمرینها را با استفاده از وزنه یا دستگاههای استقامتی (مشابه آنهایی كه …

ادامه نوشته »