پارسیان لب

زدن جوش روی لثه

دلیل جوش زدن لثه، وجود فیستول در ناحیه لثه است که یک منشاء چرکی دارد.این مشکل معمولا با پوسیدگی‌های عمیق دندان‌ مربوط است که...
error: Content is protected !!