پارسیان لب

زمان تخمک گذاری

نشانه ها و علائم تخمک گذاری،فهمیدن زمان درست تخمک گذاری داشتن درد خفیف به خصوص در طرف راست،یکی از علائم تخمک گذاری است که در...
error: Content is protected !!