پارسیان لب

زندگی گراز

گراز یا خوک وحشی اورآسیا نوعی خوک است که نیای بیشتر خوک‌های اهلی به‌شمار می‌رود. گراز بیشتر مناطق شمالی و مرکزی اروپا، نواحی مدیترانه‌ای...
error: Content is protected !!