پارسیان لب

زیبایی آکواریوم

1- چیدن وسایل آکواریوم متناسب با نوع ماهی صورت گیرد . مثلا ؛ اگر از خانواده ی گورامی هانگهداری می کنید ، استفاده از گیاهان...

  1- گیاهان مصنوعی بی شک یکی از راه های افزایش زیبایی یک تانک ، استفاده از گیاهان طبیعی و مصنوعی در آن بوده که چون...
error: Content is protected !!