پارسیان لب

زیبایی گوش بدون عمل جراحی

گوش برجسته مشکلی شایع در ناهنجاری‌های گوش است که از طریق توارث به کودک می‌رسد. در قدیم والدین منتظر می‌ماندند تا کودک بزرگ‌تر شود...
error: Content is protected !!