پارسیان لب

سابقه ابتلای یکی از اعضای خانواده به بیماری‌ کلیه پلی‌کیستیک، انجام غربالگری را الزامی می‌کند

غربالگری در همه رشته‌های علوم پزشکی از جمله اورولوژی انجام می‌شود اما این کار برای همه بیماری‌ها ضرورتی ندارد و برای انجام غربالگری معیارهایی...
error: Content is protected !!