پارسیان لب

سازدهنی کورد

سازدهنی: هارمونیکا (Harmonica) یا سازدهنی (Mouth Organ) جزو سازهای بادی است و در خانواده سازهای زبانه آزاد (Free Reed Instruments) قرار می گیرد. تولید صوت...
error: Content is protected !!