پارسیان لب

ساق عروس

ساق عروس  -  FIRECRACKER PLANT ECHEVERIA SETOSA : نام علمی   CRASSULACEAE  - سدوم‌ها : خانواده مکزیک : بومی منطقه Mexican fire cracker,the firecracker plant,اشوریا ستوزا : نام های دیگر             ساق عروس: Echeveria...
error: Content is protected !!