پارسیان لب

سالمندان باید هفته‌ای چند بار حمام کنند؟

حتما شنیده‌اید که پدر یا مادرتان با تعجب از خشک شدن پوست دست و صورت خود حرف می‌زنند و می‌گویند در جوانی هرگز مجبور...
error: Content is protected !!