پارسیان لب

سرطان گردن رحم

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد آزمایش از دهانه رحم سالانه ۲ هزار  نفر را از خطر مرگ نجات می‌دهد. اما بیش از یک‌ میلیون زن...
error: Content is protected !!