معماری

سرما زدگي و يخ زدگي لاله گوش

بيماريهاي لاله گوش ، تدابیر درمانی آن

لاله گوش

          سرما زدگي و يخ زدگي Chilbains & Frostbite: از آنجا كه سرما زدگي و يخ زدگي لاله گوش معمولاً همراه با ضايعات مشابه در انتهاي اندامهاي ديگر نيز است. لذا لازم است اين مبحث بطور كامل شرح داده شود. صدمات ناشي از سرما به عوامل بسيار متعددي همچون شدت و كيفيت سرما طول مدت تماس. …

ادامه نوشته »