پارسیان لب

سزارین

سزارين به معناي خارج كردن جنين از محل برش جدار شكم و ديواره رحم است. در سال 1549ميلادي تولد سزار به اين روش انجام شد...

  معمولا زمان مناسب برای بارداری مجدد،یك سال بعد از سزارین است.هر چقدر زمان بیشتری بگذرد فرصت بیشتری برای ترمیم محل سزارین خواهد بود و...
error: Content is protected !!