پارسیان لب

سلوليت چيست

سلولیت به چاقی‌های موضعی گفته می‌شود که به‌دلیل تفاوت‌های هورمونی و ساختار فیزیولوژیک بدن، در خانم‌ها شایع‌تر است. محل شایع سلولیت باسن، کناره‌های ران...
error: Content is protected !!