پارسیان لب

سینه درد در شیر دادن

رگ کردن سینه،ترک نوک سینه و ... از جمله مسائلی است که لذت شیر دادن را گاهی تبدیل به عذاب می کند.برای تسکین درد...
error: Content is protected !!