معماری

سینه مادر

وضعیت مادر هنگام شیر دادن

شیر دادن مادر

  بیش از 90 درصد نوزادان ترم (نوزادی که هفته های بارداری را بطور کامل طی کرده اند.37-42هفته) در هنگام تولد طبیعی هستند و ظرف چند لحظه می توانند ارزیابی شوند. بعد از خشک کردن کامل نوزاد، اگر رنگ نوزاد خوب، فعال و طبیعی بنظر می رسد، باید او را ظرف یک تا پنج دقیقه از زمان تولد به مادر …

ادامه نوشته »