معماری

سینوس پیلونیدال بعد از عمل

کیست پیلونیدال (علت،نشانه،درمان)

علت،درمان و دلیل کیست پیلونیدال

کیست پیلونیدال.در جنگ جهانی دوم به آن بیماری رانندگان جیپ هم می‌گفتند زیرا این بیماری بیشتر در مردان جوانی دیده می‌شد که ساعت‌های متوالی روی صندلی جیپ می‌نشستند. نام اصلی و علمی این بیماری سینوس یا کیست پیلونیدال (مویی) است. کیستی که حاوی مو است و در انتهای تحتانی ستون فقرات تشکیل می‌شود و می‌تواند راه رفتن و نشستن بیمار …

ادامه نوشته »