پارسیان لب

سیکاس رولوتا

سیکاس رولوتا  -  SAGO PALM CYCAS REVOLUTA : نام علمی   CYCADACEAE  - سیکاداسه : خانواده جنوب ژاپن : بومی منطقه نخل ساگو , نخل زینتی , سیکاد : نام های دیگر                       سیکاس...
error: Content is protected !!